zakon o javnoj nabavi

Pravne usluge i novi Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

22/03/2017 // 1 Comment

pregovaracki postupak bez prethodne objave

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 usklađen je s Direktivom 2014/24/EU o javnoj nabavi i stavljanju izvan snage Direktive 2004/28/EU sa zakašnjenjem, budući da je rok za transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo država članica je bio do 18. travnja 2016. godine. Prijašnji je zakon javnim naručiteljima, pored provođenja „normalnih“ postupaka javne nabave, dopuštao mogućnost provođenja tzv. posebnog …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Javna nabava pravnih usluga (1)

15/06/2016 // 1 Comment

0

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  Javna nabava pravnih usluga u Hrvatskoj regulirana je Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i brojnim uredbama Vlade koje u detalje reguliraju pojedine aspekte postupka javne nabave. Značajno je istaknuti Uredbu o načinu izradbe i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012) i Uredbu o objavama javne nabave (NN 10/2012). …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!