Pravnici u Zagrebu počinju hakirati! (Zagreb Legal Hackers)

27/11/2017 // 0 Comments

0cd4b131-0726-410a-a7c0-45d328e646e9-original

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  Legal Hackers je globalni pokret pravnika, donositelja politika, dizajnera, pripadnika tehničko-tehnoloških struka i znanstvenika, koji istražuju i razvijaju kreativna rješenja za neka od najhitnijih pitanja na sjecištu prava i tehnologije. Kroz lokalne meetup-e, hackathone i radionice, Legal Hackers pronalaze načine kako tehnologija može unaprijediti obavljanje pravne profesije kako i načine kako se pravo, pravna profesija …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Procedura za obavljanje vježbeništva u državama EU

27/05/2017 // 0 Comments

timthumb

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža! U ranijem postu pisalo se o tome mogu li pravnici iz jedne države članice Europske unije obavljati vježbenički staž u drugoj članici Europske unije. Europski je sud u slučaju Morgenbesser (Case C-313/01 Christine Morgenbesser v Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova) odlučio da država članica u kojoj određena osoba obavlja vježbenički staž ne može toj osobi …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Analiza tržišta javne nabave pravnih usluga u Hrvatskoj

06/04/2017 // 0 Comments

Procurement

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  U prošlom postu analizirane su odredbe novog Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), koje se primjenjuju na javnu nabavu pravnih usluga u Hrvatskoj, te su uspoređene s pravnim uređenjem važećim do kraja 2016. godine. Prijašnji zakon je za javnu nabavu pravnih usluga predviđao mogućnost provođenja tzv. posebnog postupka, dok novi zakon tu mogućnost otklanja, ali zadržava …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Pravne usluge i novi Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

22/03/2017 // 1 Comment

pregovaracki postupak bez prethodne objave

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 usklađen je s Direktivom 2014/24/EU o javnoj nabavi i stavljanju izvan snage Direktive 2004/28/EU sa zakašnjenjem, budući da je rok za transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo država članica je bio do 18. travnja 2016. godine. Prijašnji je zakon javnim naručiteljima, pored provođenja „normalnih“ postupaka javne nabave, dopuštao mogućnost provođenja tzv. posebnog …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

O reklamiranju odvjetnika

10/01/2017 // 0 Comments

reklamiranje-odvjetnika

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  Kao jedna od mjera u Akcijskom planu Vlade predlaže se ukidanje ograničenja reklamiranja i oglašavanja odvjetnika. Pod pojmom reklame odvjetnika podrazumijevaju se, u najširem smislu, različiti oblici istupanja u javnosti i komuniciranja s javnosti, bez obzira na svrhu istupa. U užem smislu predstavlja komuniciranje s ciljnom tržišnom skupinom, sa svrhom da se informacijom i uvjeravanjem …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Novosti za odvjetnike iz Akcijskog plana Vlade

06/01/2017 // 0 Comments

akcijski-plan-liberalizacija-profesionalnih-usluga

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  Vlada RH je jučer jednoglasno usvojila Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva, koji se sastoji od 2 velika dijela: mjere za smanjivanje suvišnih administrativnih troškova poslovanja i mjere za liberalizaciju tržišta profesionalnih usluga. Cilj drugog dijela je Akcijskog plana je do kraja 2017. ukloniti ključne regulatorne prepreke slobodi tržišta profesionalnih usluga, sukladno EU Direktivi o uslugama i OECD-ovoj …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Password Manager – virtualni asistent za vas pamti vaše lozinke

29/07/2016 // 0 Comments

PasswordKeeper

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  Jedna od temeljnih zapovijedi prilikom kreiranja lozinke je da bude nova, tj. da ju niste već iskoristili na nekom drugom mjestu. Jer korištenje iste lozinke na više mjesta, odnosno za više usluga, pojednostavljuje napade na korisnički račun. Ako ste odlučili poslušati ovaj savjet, u internetskom svijetu zapravo činite dio manjine. Naime, jedno je istraživanje pokazalo da čak 55% …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Javna nabava pravnih usluga (1)

15/06/2016 // 1 Comment

0

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!  Javna nabava pravnih usluga u Hrvatskoj regulirana je Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i brojnim uredbama Vlade koje u detalje reguliraju pojedine aspekte postupka javne nabave. Značajno je istaknuti Uredbu o načinu izradbe i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012) i Uredbu o objavama javne nabave (NN 10/2012). …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Prakse za studente prava i mlade pravnike diljem Europe

20/04/2016 // 0 Comments

STEP2

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža! ELSA (The European Law Students’ Association – Europska udruga studenata prava) najveća je svjetska neovisna, neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika. Osnovana je 1981. godine u Beču, a trenutno djeluje u 43 europske države te okuplja više od 40.000 individualnih članova na gotovo 300 pravnih fakulteta. Jedan od ciljeva je pomaganje studentima prava …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

Vježbenički staž u inozemstvu

07/04/2016 // 3 Comments

vjezbenici

U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža! Završili ste pravni fakultet i maštate o odvjetničkim vodama. Uz to, znate strani(e) jezik(e) i privlači vas život u inozemstvu. Dobra vijest za vas je da odvjetnički staž možete obaviti u bilo kojoj državi Europske unije i na taj način ispuniti uvjet za stjecanje statusa odvjetnika. Dok Europski sud početkom 21. stoljeća o tom pitanju nije presudio …U članku ste pronašli korisne informacije? Preporučite ga kolegama putem društvenih mreža!

1 2 3 7